Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/05/2009 12:05

13/05/09, Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την 13η Μαϊου 2009 ημέρα τετάρτη και ώρα 9.30 μ.μ.

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ - ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΗΣ 13Ης ΜΑΪΟΥ 2009

 

 

"ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"