Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 16/04/2009 12:04

16/04/2009, Υποβολή εργασιών για το “Εν Χανίοις” 2009.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να εκδοθεί εντός του έτους ο νέος τόμος της ετήσιας έκδοσης του Δήμου Χανίων "ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ" - 2009.
     Οι εργασίες που θα περιληφθούν στον τόμο θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και μη δημοσιευμένες σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο και να αναφέρονται στην Ιστορία, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Τέχνες και Λαογραφία της Κρήτης γενικά και των Χανίων ειδικότερα. Τα κείμενα θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή cd) και σε μια εκτύπωση, σε συμβατή γραμματοσειρά 12 στιγμών, με 1,5 διάστιχο και σε έκταση το πολύ έως 20 σελίδες μεγέθους Α4 (επιπλέον 5 σελίδες για το οπτικό υλικό, σημειώσεις, παραπομπές και βιβλιογραφία).
   Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς να παραδώσουν ή να αποστείλουν τις εργασίες τους για δημοσίευση στον τόμο, στο γραφείο της Προϊσταμένης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, με την ένδειξη «Για την έκδοση «Εν Χανίοις», ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@chania.gr  το αργότερο έως τις 20 Αυγούστου 2009. Σημειώνεται ότι εργασίες που θα παραληφθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές. Τα κείμενα θα τεθούν υπʼ όψη της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία και αποφασίζει για τη δημοσίευσή τους. Εργασίες, δημοσιευόμενες ή μη, δεν επιστρέφονται.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Χουδαλάκη Παρασκευή, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων (τηλ. 28210 92000), και κ. Σημανδηράκη Ζαχαρένια, Προϊσταμένη Ιστορικού Αρχείου Κρήτης (κιν. 6944801787).