Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 29/07/2009 12:07

29/07/09, Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Χανίων

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η  Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Χανίων, με ποσό 1.079.990, 16€.

Με τη συγκεκριμένη επέκταση θα συνδεθούν με το Μητροπολιτικό Δίκτυο το Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Νέας Κυδωνίας, το Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Θερίσου, καθώς και άλλα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το έργο: «Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Χανίων» αποτελεί συνέχεια του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού 2.700.000€. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας του Γ΄ Κ.Π.Σ.

Το έργο του «Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Χανίων» έχει συνδέσει με οπτικές ίνες 110 φορείς δημόσιου ενδιαφέροντος της πόλης μας, όπως σχολεία, σημεία πολιτισμού, φορείς πρόνοιας και περίθαλψης, δημοσιές υπηρεσίες, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το μήκος του μητροπολιτικού δικτύου ανέρχεται σε περίπου 38 χ.λ.μ., ενώ με την επέκταση, η οποία θα ανέλθει στα περίπου 33 χ.λ.μ., το συνολικό μήκος του δικτύου θα προσεγγίσει τα 71 χ.λ.μ.

Τόσο οι υποδομές, που δημιουργήθηκαν, όσο και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη λειτουργούν επ’ ωφελεία όλων των πολιτών, μειώνοντας την απόσταση που εκ φύσεως υπάρχει σε μια νησιωτική Περιφέρεια, όπως αυτή της Κρήτης, με τα διοικητικά και οικονομικά κέντρα τόσο της χώρας μας όσο και της υπόλοιπης Ευρώπης.

Αύριο, Πέμπτη, 30/07/09,  στις 11.00 θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου σχετικά με το παραπάνω θέμα στο Γραφείο του Δημάρχου από τον Δήμαρχο Χανίων, κ. Βιρβιδάκη, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Παπαδογιάννη, καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες.