Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 11/08/2009 10:08

11/8/09, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών, στα πλαίσια του προγράμματος «εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» σχολικού έτους 2009-10, απηύθυνε το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Ηρακλείου.

Οπως επισημαίνει:

"Σε εφαρμογή -της με αριθμ. 95892/Δ3/06-08-2009 απόφασης του ΥΠΕΠΘ καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές (α) Μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη του Π.Ι. (Σύμβουλοι, Πάρεδροι) και Σχολικοί Σύμβουλοι, β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα (με μεταπτυχιακούς τίτλους, με γνώση και εμπειρία σε συγκεκριμένα αντικείμενα-δράσεις), οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία ή σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες του δημοσίου της περιοχής ευθύνης του Π.Ε.Κ. Ηρακλείου (Κρήτη), γ) Ιδιώτες χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διδάσκουν βάσει του Π.Δ. 407/80, δ) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων «Ε.Ε.ΔΙ.Π,» (Ν. 2817/2000), ε) Συνταξιούχοι: Καθηγητές Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, Σύμβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. και Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας,) να υποβάλουν (με φαξ στο 2810251876 ή ,e-mail: mail@pek.ira.sch.gr στη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. Ηρακλείου μέχρι και 17-08-2008 ημέρα Δευτέρα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) στα πλαίσια του προγράμματος «Εισαγωγική Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης» σχολ. έτους 2009-1.0.

 Β. Το πρόγραμμα της εισαγωγικής επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο. Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού. Το σχολείο ως πολυδύναμο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο. Αρχές διοίκησης και οργάνωσης της Εκπ/σης. Διδακτική των επιμέρους μαθημάτων κατά βαθμίδα εκπ/σης, Δειγματικές διδασκαλίες σε επίπεδο εικονικής τάξης η/και εργαστηρίων. Χρήση νέων τεχνολογιών κατά γνωστικό αντικείμενο. Η αξιολόγηση ως παιδαγωγική πράξη σε σχέση με το μαθητή, το διδακτικό έργο, το εκπαιδευτικό υλικό και το εκπαιδευτικό έργο,

Γ. Η επιλογή των επιμορφωτών θα γίνει από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ με βάση τα ουσιαστικά καιτυτπκά προσόντα τους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Ε.Κ. (τηλέφωνο 2810250793, 2810251875).