Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/08/2009 10:08

14/8/09, Επιμορφωτικά προγράμματα

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων ανακοίνωσε ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πμε χρηματοδότηση από τον Λ.Α.Ε.Κ. 0,45 % του Ο.Α.Ε.Δ., για τα έτη 2009 και 2010. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που ε- πιθυμούν να υλοποιήσουν συγκεκριμένα προγράμματα να καταθέσουν γραπτές και τεκμηριωμένες προτάσεις σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, Δωδεκανήσου 8Β, 73134, Χανιά, έως και 21/08/2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 2 το μεσημέρι.