Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 31/12/2009 12:12

31/12/09, Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων της 8ης Ιανουαρίου 2010

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
 3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2010
 5. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης – Εξουσιοδότηση αρμόδιου για την υπογραφή της – ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή για το έργο «Αύξηση Δυναμικότητας ΕΕΛ Χανίων κατά 10.000 ισοδύναμους κατοίκους»
 6. Έγκριση δωρεάς ρυμοτομούμενου ακινήτου προς την ΚΕ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 7. Έγκριση προϋπολογισμού του Α’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 8. Έγκριση προϋπολογισμού του Β’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 9. Έγκριση προϋπολογισμού του Γ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 10. Έγκριση προϋπολογισμού του Δ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 11. Έγκριση προϋπολογισμού του Ε’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 12. Έγκριση προϋπολογισμού του ΣΤ’ ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 13. Έγκριση προϋπολογισμού του ΟΔΗΚΟΙΠ οικονομικού έτους 2010
 14. Έγκριση απολογισμού του ΟΔΗΚΟΙΠ οικονομικού έτους 2008
 15. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΠΕΧ
 16. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης ΚΑΜ
 17. Ορισμός ελεγκτών ΚΑΜ
 18. Ορισμός ελεγκτών ΔΗΠΕΧ
 19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής για το έτος 2010
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή της παραγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 για το έτος 2010
 21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή Παιδείας του Δήμου για το έτος 2010
 22. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου Χανίων για το έτος 2010
 23. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Χανίων στην επιτροπή παραλιών (άρθρο 1, παρ. 1γ, του Π.Δ. 23/2000) για το έτος 2010
 24. Ορισμός Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της «Σχολικής Επιτροπής 16ου Δημοτικού – 16ου και 37ου Νηπιαγωγείου»
 25. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών Ν. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
 26. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων
 27. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου