Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 09/02/2009 11:02

09/02/09, Παρουσιάση των InfoKiosk του Δήμου Χανίων σε διάφορα περιοδικά

Τα InfoKiosk του Δήμου Χανίων παρουσιάζονται στο περιοδικό "ΔΗΜΑΡΧΟΣ", Ετήσια Έκδοση 2009, Τέυχος 10 καθώς και στον διαφημιστικό οδηγό της εταιρίας Friendyway 08/09.