Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/11/2009 12:11

13/11/09, Συνεδρίαση Ε.Ε. ΚΕΔΚΕ στις 19/11/09

 

 

   Συνεδριάζει την Πέμπτη, 19/11/09, το πρωί η Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) για να συζητήσει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εργασιακές σχέσεις σύμφωνα  με το νομοσχέδιο που έχει δοθεί για διαβούλευση με τίτλο: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.».
  2. Τρέχοντα οικονομικά θέματα και προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2010.