Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009

24/12/09, Δήλωση Δημάρχου Χανίων για το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

24.12.2009 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν είχα αναφέρει:

‘‘Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, δεν αντιδικώ με τους βουλευτές και αυτή είναι μία πάγια θέση μου, γιατί θεωρώ ότι οι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να συνεργάζονται και οι όποιες διαφορές τους να επιλύονται με διάλογο… Οι τέσσερις θεσμικοί παράγοντες που εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι και οι νομάρχες, έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις και για θέματα συνεργασίας αλλά και για θέματα που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων της περιοχής τους και όχι μόνο…’’.Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω τις παλιότερες δηλώσεις μου, της 21ης Μαΐου 2009 που έχουν ως εξής:‘‘Θέλω πρώτα από όλα να υπενθυμίσω ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του Ν. 2745/1999 «Σύσταση Προσωρινής Υπηρεσίας για την αξιοποίηση και Μετεγκατάσταση Στρατοπέδων και άλλες διατάξεις» αναφέρει: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από πρόταση της συνιστώμενης υπηρεσίας και του οικείου ΟΤΑ και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εγκρίνεται η Πολεοδόμηση των χώρων των στρατοπέδων που απελευθερώνονται στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Στρατηγικής Αναδιάταξης Στρατοπέδων». Δηλαδή μόνοι αρμόδιοι στη περίπτωση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου για να υποβάλλουν πρόταση είναι η συνιστώμενη Υπηρεσία  (Υπηρεσία Αξιοποίησης - Μετεγκατάστασης  Στρατοπέδων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)  και ο οικείος Δήμος (Δήμος Χανίων).Θέλω επίσης να τονίσω ότι, μέχρι πρότινος, τα Χανιά είχαν υποστεί ζημία στα εξής τρία θέματα:

1)Έχασαν το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού να είναι δηλαδή το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα πρώτα στρατόπεδα εφαρμογής του Νόμου 2745/1999 και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ποσοστό

2)Δεν προχωρούν οι διαδικασίες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την δημιουργία του νέου Δικαστικού Μεγάρου λόγω αμφισβήτησης της χωροθέτησης  (που έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2001 και το 2002) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το θέματα απόδοσης δικαιοσύνης και υποστήριξης των αιτημάτων μας για το Εφετείο Κρήτης.

3) Ο Δήμος Χανίων στερείται ακίνητη περιουσία  δεκάδων  στρεμμάτων  πολεοδομημένης γης.

Δυστυχώς όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ η ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ του Άξονα «Προσπελασιμότητα»  με δημόσια δαπάνη προς διάθεση το έτος 2009 στη θεματική ενότητα «Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου» σαράντα εκατομμύρια ευρώ (40.000.000 €). Κατ’ εξοχήν επιλέξιμο έργο είναι η Πολεοδόμηση του Στρατοπέδου Μαρκοπούλου και η πόλης των Χανίων στερείται εκατομμύρια ευρώ.

Το έγκλημα λοιπόν συνεχίζεται και όλοι θα λογοδοτήσουμε στο Χανιώτικο λαό για τις πράξεις ή / και τις παραλείψεις μας στις επόμενες εκλογές ο καθένας  σε αυτές που τον αφορούν. Κριτής όλων ο λαός’’.

Μετά από όλα αυτά, θεωρώ υποχρέωσή μου να δηλώσω ότι με κατάπληξη διάβασα στην ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιχ. Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας το παρακάτω εδάφιο:

‘‘Μόνη αντίθετη εκείνη της Δημοτικής Αρχής που προσπαθεί να περάσει πακέτο για «τσιμεντοποίηση» μεγάλου μέρους της έκτασης (ανέγερση πολυκατοικιών στο 20% της έκτασης από το ΥΕΘΑ) …’’

Θέλω λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι, η 526/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων,  η οποία έχει αναρτηθεί από τότε στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr  και έχει αποσταλεί στον Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προσδιορίζει ως ποσοστό των κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων το 81,37% ενώ σαφώς αναφέρει ότι ‘‘η παραπάνω πρόταση έγινε δεκτή με την προϋπόθεση ότι μετά την πολεοδόμηση ο Δήμος θα επιδιώξει την διεκδίκηση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και των άλλων οικοδομικών τετραγώνων που παραμένουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρήση πρασίνου’’.

Δεν γνωρίζω από πού προέρχονται οι πληροφορίες του κ. βουλευτή και ποίοι τον παρέσυραν. Θέλω απλώς να τονίσω πως είναι προφανές από τα παραπάνω, ότι το θέμα της ‘‘τσιμεντοποίησης’’ του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, ως άποψη του Δήμου Χανίων, στο Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας δεν το έθεσε ο Δήμος Χανίων αλλά ο κ. Κριτσωτάκης. Σε κάθε περίπτωση, για τους μη γνωρίζοντες, το Δημαρχείο εξακολουθεί να βρίσκεται στην οδό Κυδωνίας 29».