Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 10/03/2009 10:03

10/3/2009, Νέες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών

 

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση για τη χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή οι ενδιαφερόμενοι που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν στη Διεύθυνση Αλιείας το αργότερο μέχρι το πρωί της 13ης Μαρτίου, ώστε να ελεγχθούν, να διαβιβασθούν και να πρωτοκολληθούν στη Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αργότερο μέχρι τις 17 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και για τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μπορούν να ζητηθούν από τη Διεύθυνση Αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων (τηλ.: 2821344533, φαξ: 2821071485, email: aleia@nax.gr).