Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/10/2009 12:10

14/9/09, Παρεμπόδιση κυκλοφορίας

Παρεμπόδιση κυκλοφορίας στην οδό Βαμβακόπουλο - Αγια - Αλικιανός - Φουρνές για το χρο­νικό  διάστημα από της  14/10/2009  έως 13/11/2009, λόγω του έργου   αποκατάστασης του ασφαλτικού οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυ­νος ατυχημάτων, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τεχνικών Υ­πηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.