Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/01/2009 09:01

13/1/09, Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για εκπαιδευτικούς

 

Πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να εφαρμόσουν το παιδαγωγικό υλικό «Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού» του ΚΕΘΕΑ, σε μαθητές ηλικίας 6 - 12 ετών διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. Τα προγράμματα του Κέντρου Πρόληψης παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και υλοποιούνται από ειδικούς Ψυχικής Υγείας, ειδικά εκπαιδευ-

μένους στην πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα προγράμματα πρόληψης στοχεύουν στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών - εφήβων, στη βελτίωση της επικοινωνίας, στη δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων στα καθημερινά τους προβλήματα αλλά και στην ανάπτυξη της ατομικής ευθύνης. Η α'' φάση του προγράμματος αφορά στο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 9 ωρών και η β'' φάση αφορά στην Ομάδα Στήριξης διάρκειας 8 ωρών. Συνολική διάρκεια προγράμματος: 17 ώρες. Στόχος του προγράμματος:

τελική ομάδα στόχου: μαθητές. Η ανάπτυξη των ατομικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Ενδιάμεση ομάδα στόχου: εκπαιδευτικοί. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του προγράμματος. Μεθοδολογία Προγράμματος: Η εκπαίδευση είναι βιωματική και προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ενεργητική μάθησης όπως ελεύθερος συνειρμός, καλλιτεχνική δημιουργία, εργασία σε ομάδες, παιχνίδι ρόλων κ.λπ. με κυρίαρχο στοιχείο τις ασκήσεις προσομοίωσης. Συντονιστές - εκπαιδευτές προγράμματος: Νιαουνάκη Δώρα, υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιτροπάκη Μαρία, κοινωνική λειτουργός, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια τις παρακάτω ημερομηνίες:

Α'' Σεμινάριο:

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Β'' Σεμινάριο:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2009,

ώρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Στην ομάδα στήριξης τα θέματα θα ορίζονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες ανάλογα με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές τους.

1η Συνάντηση: Δευτέρα 9 Φε-

βρουαρίου: 6 - 8 μ.μ.

2η Συνάντηση: Δευτέρα 9 Μαρ-

τίου: 6 - 8 μ.μ.

3η Συνάντηση: Δευτέρα 6 Α-

πριλίου: 6 - 8 μ.μ.

4η Συνάντηση: Δευτέρα 11

Μαΐου: 6 - 8 μ.μ.