Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 26/01/2009 08:01

26/01/2009, Προκήρυξη Εποχικού Προσωπικού (1) μίας θέσης Ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς - Ηλεκτροσυγκολλητής

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την ειδικότητα: ΔΕ Τεχνίτης Σιδεράς - Ηλεκτροσυγκολλητής.

Τελευταία Ημέρα Κατάθεσης των Αιτήσεων είναι η 05/02/2009

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η Προκήρυξη
  2. Υπεύθυνη Δήλωση
  3. Αίτηση