Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 26/01/2009 01:01

26/01/09, Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων-προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού

 

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της παρακάτω ή προμήθειας  για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του για το έτος 2009:

 

  1. Είδη ατομικής προστασίας προσωπικού  προυπολογισμού 8.000 Ευρώ περίπου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για τις απαραίτητες διευκρινήσεις και τον εφοδιασμό με τις αναλυτικές προδιαγραφές των αιτούμενων προσφορών  και τα απαραίτητα δελτία συμπλήρωσής τους.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα εξεταστούν από την Αρμόδια Επιτροπή του ιδρύματος χωρίς να υπάρχει δέσμευση επιλογής κάποιας από αυτές ή της οικονομικότερης προσφοράς .

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την  9/2/2009 .

 

Αρχεία

  1. Τεχνικές προδιαγραφές