Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 09/09/2009 11:09

9-9-09, Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης των εργαζομένων της Τ.Α στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης (τηλεκατάρισης) των εργαζομένων της Τ.Α στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών που διοργανώνει η ΠΕΤΑ Α.Ε.  Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συννημένα αρχεία:

Ενημερωτικό σημείωμα

Θεματικές ενότητες

Αίτηση συμμετοχής