Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 09/06/2009 11:06

08/06/2009 Συνάντηση Πρυτάνεων των Πολυτεχνείων

H 8η Συνάντηση πρυτάνεων Πολυτεχνείων και κοσµητόρων Πολυτεχνικών Σχολών Ελλάδας θα πραγµατοποιηθεί 09/06/2009 , Τρίτη, στις 10 το πρωί, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), στα Χανιά, µε διοργανωτή το Πολυτεχνείο Κρήτης. Τα θέµατα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης είναι τα εξής: • Έκφραση γνώµης επί του νοµοσχεδίου για την συνεργασία Πανεπιστηµίων - ΤΕΙ (οργάνωση κοινών µαθηµάτων κ.λπ.). •Ίδρυση νέων Πολυτεχνικών Σχολών - προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται. • Προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί ένα Τµήµα Μηχανικών Κανονισµοί ΜΠΣ Τµηµάτων Μηχανικών - όροι αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων - θεσµικό πλαίσιο και οργάνωση. • Πλαίσιο πρόσβασης και πιστοποίησης σε επαγγελµατικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των διπλωµατούχων µηχανικών και των αποφοίτων των ΤΕΙ στα Τεχνικά επαγγέλµατα • Ανασκόπηση προόδου του θέµατος της εξίσωσης του διπλώµατος µηχανικού µε το Master των ευρωπαϊκών χωρών - Χορήγηση πιστοποιητικού ισοτιµίας διπλώµατος µε Master of Eng.