Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 21/05/2009 01:05

21/05/09, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την 27η Μαϊου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 2009

 

1.      Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009

3.      Ψήφιση πίστωσης

4.      Επιστροφή ποσού στον κ. Χαράλαμπο Κελαϊδή

5.      Επιστροφή χρημάτων στον κ. Εμμανουήλ Ψαρά

6.      Αμοιβή δικηγόρου, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006

7.      Εκλογικές δαπάνες

8.      Ρυθμίσεις οφειλών λόγω απαλλοτρίωσης, βάση του Ν. 1828/1989

9.      Διοικητική παραλαβή και παράδοση για χρήση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Χανίων»

10. Ορισμός εκπροσώπου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΔΗΠΕΘΕΚ

11. Έγκριση Ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ, διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008

12. Έγκριση έκθεσης ελεγκτών της Δημοτικής Επιχείρησης ΚΥΔΩΝ, διαχειριστικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008

13. Μετατροπή της ΔΕΔΙΣΑ σε ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/07

14. Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης του ΟΔΗΚΟΙΠ

15. Έγκριση τροποποίησης της υπ''αριθμ. 256/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τον ορισμό του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων

16. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του ΔΑΟΧ

17. Έγκριση επιχορήγησης του Α.Ο. ΚΥΔΩΝ για την διεξαγωγή των 61ων Βενιζελείων Στίβου

18. Έγκριση πρότασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων

19. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Χανίων με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

20. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Βελτίωση Διαχείρισης Ιλύος Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» - ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή

21. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων με το Δήμο Μόρφου

22. Πρόταση Αδελφοποίησης του Δήμου Χανίων με το Δήμο Αμμοχώστου

23. Συμπλήρωση της υπ''αριθμ. 289/09 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2009

24. Συμπλήρωση των υπ''αριθμ. 71/09 και 101/09 αποφάσεων του Δ.Σ. (έκδοση ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χανίων)

25. Δωρεάν παραχώρηση έντυπου υλικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών νήσου Σύρου

26. Διάθεση υλικού από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για πτυχιακή εργασία

27. Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού από το αρχείο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιουλιανός Τσιράκης»

28. Έγκριση μελέτης του έργου «Διανοίξεις - Βελτιώσεις οδών της πόλεως Χανίων - χρήση 2008-2009» και έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου

29. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων. Β'' φάση 2007»

30. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής κινητού υπερυψωμένου στοιχείου

31. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδών Δασκαλογιάννη και Αρχολέων στη Παλιά Πόλη Χανίων»

32. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωσης πλατείας Σπλάντζιας στη Παλιά Πόλη Χανίων»

33. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Μίνωος και ανατολικού αναχώματος Ενετικού Τείχους - Ανάδειξη Περιοχής Πύλης SABBIONARA, στη Παλιά Πόλη Χανίων»

34. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου

35. Επικαιροποίηση της υπ''αριθμ. 732/05 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στη περιοχή Λενταριανών

36. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

37. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου - ψήφιση πίστωσης

38. Έγκριση 7ου πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων

39. Κήρυξη επαναπροκήρυξης διαγωνισμού για τις κατηγορίες (2) «ειδικά μεταλλικά έπιπλα» και (5) «έπιπλα γραφείου ΚΔΑΠ», ως άγονου και απ''ευθείας ανάθεση της προμήθειας

40. Κήρυξη επαναπροκήρυξης διαγωνισμού «προμήθειας ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου ρυμουλκούμενου μηχανήματος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων», ως άγονου και απ''ευθείας ανάθεση της προμήθειας

 

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ