Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 17/12/2009 01:12

17/12/09, Τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου στις 23/12/2009

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων θα πραγματοποιηθεί την 23η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 για συζήτηση επί του παρακάτω θέματος:

«Ενημέρωση για τη ΔΕΔΙΣΑ»