Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 07/07/2009 10:07

7/7/09, Θερινές εκπτώσεις

Αρχίζουν την Τετάρτη 15 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων. Παράλληλα στην ανακοίνωσή του  ενημερώνει ότι: "Σύμφωνα με πηγές του Εθνικού Τυπογραφείου, δημοσιεύτηκε ο νόμος περί εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, που περιέχει διατάξεις περί απελευθέρωσης των προσφορών κατά το 30ήμερο που προηγείται των τακτικών εκπτώσεων. Ο εν λόγω νόμος δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 105Α με ημερομηνία δημοσίευσης (άρα και πιθανότατα έναρξης ισχύος των ρυθμίσεών του) την 1η Ιουλίου 2009. Συνακόλουθα, από 1-7-2009 και εφεξής επιτρέπεται η αναγγελία και διενέργεια προσφορών κατά την τρέχουσα περίοδο, κανονικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 ν.802/1978.".