Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 24/11/2009 10:11

24/11/09, Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων, Κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης

 

Αναχώρησε σήμερα, Τρίτη 24/11/09, για την Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

 

Στην Αθήνα πραγματοποιείται αύριο Τρίτη στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η συνεδρίαση της 15ης Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), όπου ο κ. Βιρβιδάκης μετέχει ως εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.