Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 03/09/2010 02:09

03/09/2010, Προμήθεια δύο σαρωτών μεμονωμένων εγγράφων

ΘΕΜΑ: Προμήθεια δύο σαρωτών μεμονωμένων εγγράφων για τις ανάγκες του Τμήματος Προγραμματισμού και Εσωτερικού ελέγχου, με απευθείας ανάθεση.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.     1.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
 2.     2.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.
 3.     3.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
 4.     4.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2010 στον Κ.Α. 10-7134.014 του οποίου προβλέπεται πίστωση 3.000,00€ για προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για το τμήμα προγραμματισμού.
 5.     5.   Την υπ’ αρ. 124/10 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.
 6.     6.   Την υπ’ αρ. 41353/26-08-10 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 7.     7.   Την υπ’ αρ. 22/04-01-2009 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 8.     8.   Τις ανάγκες του Δήμου, που επιβάλλουν τις προμήθειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Τη διενέργεια προμήθειας δύο (2) σαρωτών μεμονωμένων εγγράφων για τις ανάγκες του Τμήματος Προγραμματισμού και Εσωτερικού ελέγχου, το οποίο έχει αυξημένες απαιτήσεις και έχει ανάγκη από ειδικό εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου του, προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτοί αναφέρονται στην Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και είναι:

 • Τύπος σάρωσης: Τροφοδότηση μεμονωμένων φύλλων.
 • Ανάλυση σάρωσης υλικού: Τουλάχιστον 600 x 600 dpi.
 • Βάθος bit: Τουλάχιστον 48 bit.
 • Λειτουργίες εισόδου σάρωσης: Τουλάχιστον κουμπιά για : Σάρωση εγγράφου (PageManager), Σάρωση σε PDF, Αντιγραφή, κ.α
 • Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων: Χαρτί (απλό, inkjet), φάκελοι, ετικέτες, επιταγές, κάρτες (επαγγελματικές).
 • Τυπική συνδεσιμότητα: Hi-Speed USB
 • Ταχύτητα σάρωσης: Τουλάχιστον οπτική αναγνώριση χαρακτήρων σελίδας Α4 στο PageManager: λιγότερο από 25 δευτ.
 • Μέγιστο μέγεθος σάρωσης: Τουλάχιστον 21,6 x 35,6 cm.
 • Συμβατά λειτουργικά συστήματα: Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Πιστοποίηση για Windows Vista.
 • Εγγύηση: Τουλάχιστον 1 χρόνος.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

Απόφαση