Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 28/04/2010 02:04

28/04/10,Διακήρυξη για την καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων και του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισσού

 

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

          Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη εργολάβου για την «Καθαριότητα των Δημοτικών Αφοδευτηρίων της Δημοτικής Αγοράς, του Δημαρχιακού Μεγάρου,  της Πλ. 1866, του Δικαστικού Μεγάρου, της οδού Ζαμπελίου, της οδού Αφεντούλιεφ της Πλατείας Τάλω  και τον καθαρισμό του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Χανίων»  προϋπολογισμού 230.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

      Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Μαΐου ημέρα Τρίτη και από ώρα 9,30  έως ώρα 10,00 (λήξης επίδοσης προσφορών), στα Γραφεία του Δήμου Χανίων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

 Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη από την Δ/νση Καθαριότητας  Τηλ. 28210- 55.555 και από το Γρ. Προμηθειών  Τηλ.2821341681 ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. τεχνική περιγαφή
  2. προϋπολογισμός
  3. τιμολόγιο προσφοράς
  4. συγγραφή υποχρεώσεων
  5. Αναλυτικά η προκήρυξη