Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 01/10/2010 11:10

01/10/2010, Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου για το δίκτυο αποχέτευσης και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα επιλογής της πιο συμφέρουσας (μετά από αξιολόγηση προσφορών) προσφοράς για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου για το δίκτυο αποχέτευσης και την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. από την επιτροπή προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ στις 27/10/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί με το ταχυδρομείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 72.000 ΕΥΡΩ (χωρίς το ΦΠΑ). Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι του είδους αυτού. Η εγγύηση συμμετοχής καθορίστηκε σε 1.440 ΕΥΡΩ. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις  εργάσιμες ώρες από το Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης Τηλ. 2821036275, Φαξ & Τηλ. 2821036289, e-mail: spyros@deyax.org.gr), όπου βρίσκονται τα τεύχη του διαγωνισμού και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης.