Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 04/03/2010 02:03

04/03/2010, Επαναπροκήρυξη Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση της προτομής του Σοφοκλή Βενιζέλου

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων Επαναπροκηρύσσει Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό, για την «Φιλοτέχνηση της προτομής του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ με Φ.Π.Α. (προτομή & βάθρο)

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η φιλοτέχνηση προτομής που θα αντιπροσωπεύει τόσο την μορφή όσο και την προσωπικότητα του ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα παραδώσουν τις συμμετοχές τους μέχρι την 9η του μηνός

Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 2010, στο γραφείο του Γραμματέα του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, και μέχρι την ώρα λήξης του ωραρίου της υπηρεσίας.

H παράδοση μπορεί να γίνει προσωπικά ή με το ταχυδρομείο, επί αποδείξει.

Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής Έλληνες γλύπτες διπλωματούχοι της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού, επίσης μέλη του ΕΕΤΕ ή άλλων ισότιμων φορέων του εξωτερικού όπου υπάρχουν τέτοιοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Δημοσίων Φορέων.

Την  προκήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, ή από το site του Δήμου http://www.chania.gr Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 28213-41718, κ. Φ. Βολάνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Αναλυτικά η επαναπροκήρυξη

Κάτοψη χώρου προτομής

Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου - 59.21 KB

Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου - 56.12 KB

Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου - 65.2 KB

Φωτογραφία Σοφοκλή Βενιζέλου - 69.09 KB

Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου - 1.47 MB

Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου - 1.61 MB

Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου - 1.13 MB

Φωτογραφία περιβάλλοντος χώρου - 1.64 MB