Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 14/09/2010 10:09

14/09/2010, Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τρία άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων (σάρωση δρόμων – πλατειών - πάρκων)»,  συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μήνες.

Αιτήσεις από Τετάρτη 15-9-2010 μέχρι και την Παρασκευή 24-9-2010.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.