Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 11/01/2011 02:01

28/12/2010, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Χανιά      28 /12/2010

Πλ. Κουτσουράκη Γεωργία τηλ.2821 3 41681 fax 2821093300          Α.Π. 63073                                               

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου  Χανίων.  Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των  72.357,72€ πλέον  ΦΠΑ 23% 16.642,28€ σύνολο 89.000,00

Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2010και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Αναλυτικά:

Α)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ προϋπολογισμού 6.910,57€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.589,43€  Σύνολο  8.500,00€

 

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 4.065,04€ πλέον ΦΠΑ 23% 934,96 € Σύνολο 5.000,00€


Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ:  ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 20.325,20€ πλέον ΦΠΑ 23% 4.674,80€ Σύνολο 25.000,00€

 

Δ)  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 21.951,22€ πλέον ΦΠΑ 23% 5.048,78€ Σύνολο 27.000,00€

 

Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5   ΑΛΛΑ  ΓΕΝΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 19.105,69€ πλέον ΦΠΑ 23% 4.394.31€ Σύνολο 23.500,00€

 

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Κ. Σφακιανάκη 50 β’ όροφος Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις  10 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη   και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή  καταστηματάρχες) των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821 3 41681, Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

 

                                                      Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                          ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                                                                                                                                                                 

Αρχεία

  1. τεχνικές προδιαγραφές
  2. Ενδεικτικός προυπολογισμός
  3. τεχνική περιγραφή
  4. Αναλυτικά η προκήρυξη