Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 30/04/2010 11:04

30/4/10, Διαγωνισμός από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την  προμήθεια ειδών καθαριότητας συνολικού προϋπολογισμού  33.000,00€  μαζί με το ΦΠΑ (καθαρό ποσό 27.272,73 € πλέον ΦΠΑ 21% 5.727,27€ ).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων από την Επιτροπή Προμηθειών  στις  10η Μαίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).

Αναλυτικά η διακήρυξη