Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 13/09/2010 12:09

13/09/2010, Προκήρυξη διαγωνισμού για τη φύλαξη του Αντλιοστασίου της Αγυιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 29.180 € (χωρίς Φ.Π.Α.), για τη φύλαξη του Αντλιοστασίου της Αγυιάς. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών). Προσφορές γίνονται δεκτές και με το ταχυδρομείο αρκεί να έχουν έλθει επί αποδείξει στα γραφεία μας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπρασιών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την κα Βλησίδη, στο τηλέφωνο: 28210-36240.