Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2010 | 16/06/2010 10:06

16/06/10, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

   Ο Δήμος Χανίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (ΓΑΛΑ)  για τις ανάγκες του προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 76.363,64€ πλέον Φ.Π.Α. 10% 7.636,36€ σύνολο 84.000,00€ Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Κ. Σφακιανάκη 50 β’ όροφος Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 12 Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 2821341681,Γραφείο Προμηθειών ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η προκήρυξη