Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 14/11/2011 10:11

10/11/11, Αποτελέσματα διαβούλευσης για το έργο 'Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές"

Μετά την ολοκλήρωσης της Δημόσιας Διαβούλευσης του έργου "Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές" με κωδ. ΟΠΣ 327774 δημοσιεύουμε τα σχετικά σχόλια που διατυπώθηκαν:

Αποτελέσματα διαβούλευσης