Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 18/05/2011 08:05

18/05/2011, Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Προμήθεια Οξειδίου του Ασβεστίου"

Η Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων κ. Νίκη Αποστολάκη προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ» για τις ανάγκες του ΔΕΥΑ Χανίων  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 18.750 € πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Χανίων. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25-5-2011 και ώρα 12.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ, στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων στο τηλέφωνο 28210-36275, Γραφείο Προμηθειών.

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Νίκη Αποστολάκη