Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 21/06/2011 02:06

21/06/2011, Σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προτίθεται να προβεί σε σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου με αναγνωρισμένη τράπεζα για την αποπληρωμή οφειλών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Καλούνται τα αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση προσφορών μέχρι την 1/07/2011, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στο Πιθάρι Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Η σύναψη του Δανείου θα πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους: 1) Ύψος δανείου 7.700.000 € (επτά εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ), 2) Διάρκεια αποπληρωμής του δανείου 25 έτη (είκοσι πέντε έτη), 3) Σκοπός: «Χρηματοδότηση οφειλών». Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Γιώργο Δουλουφάκη, Διευθυντή Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (τηλέφωνο 28210-36270), στο Πιθάρι Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Νίκη Αποστολάκη

Δημοτική Σύμβουλος