Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 13/07/2011 10:07

13/07/2011, Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»

Η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» και συγκεκριμένα 35 τόνων καυστικής σόδας 50% και 105 τόνων υπεροξειδίου του υδρογόνου 50%, για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 70.350 € πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει τη Δευτέρα 01-08-2011 και ώρα 12 το μεσημέρι (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων, Τμήμα Προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (κ. Μπομπολάκης Τηλέφωνο 28210-36275, Φαξ 28210-36289, e-mail: spyros@deyax.org.gr).

Η Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Νίκη Αποστολάκη

Δημοτική Σύμβουλος