Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 01/06/2011 01:06

01/06/2011, Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων-περιπολικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων-περιπολικών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.996,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την  306/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/06/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα από ώρας 9:30 έως 10:00 π.μ (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στα  γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη