Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/05/2011 02:05

Προκήρυξη Πιλοτικού Έργου Mediwat από την ΔΕΥΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                           Χανιά 31/05/2011

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ                                          Αριθ. Πρωτ.: 213

   ΧΑΝΙΩΝ  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)                                             ΑΔΑ: 4ΑΘΧΟΕΨΡ-Ψ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού 20.000€ πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και από Εθνικούς πόρος κατά 25%, έχει δε εγγραφεί στο έργο MEDIWAT με κωδικό 2G-MED09-262 του ευρωπαϊκού προγράμματος MED. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 10-6-2011 και ώρα 12 το μεσημέρι (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται καθημερινά και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννα Βλησίδη (τηλέφωνο 2821036240, ΦΑΞ 2821036288),  όπου βρίσκονται τα τεύχη της μελέτης και οι λεπτομερείς όροι της διακήρυξης.

Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Νίκη Αποστολάκη