Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 31/08/2011 12:08

31/08/2011, Πρόχειρο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια φορητών τερματικών χειρός» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων Μανώλης Σκουλάκης προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΣ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 17.000 € πλέον Φ.Π.Α. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 9-9-2011 και ώρα 12 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων στο Πιθάρι Ακρωτηρίου, από την επιτροπή διενέργειας των προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στο Πιθάρι Ακρωτηρίου Χανίων (κ. Κτιστάκης Άγγελος, τηλ. 2821036255, fax 2821036289, e-mail: agelos@deyax.org.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΑΝΩΛΗΣ   ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ