Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 24/05/2011 02:05

24/05/2011, Προμήθεια αναλώσιμων ειδών εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών και fax για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων»

O Δήμος Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών-φωτοαντιγραφικών και fax (Μελάνια- Μελανοταινίες- Τόνερ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: προϋπολογισμού  3.252,03€  πλέον ΦΠΑ    23%   747,97€  σύνολο  4.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: προϋπολογισμού  2.845,53€  πλέον ΦΠΑ    23%    654,47€  σύνολο 3.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: προϋπολογισμού  9.756,10€  πλέον ΦΠΑ    23% 2.243,90€ σύνολο12.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: προϋπολογισμού  2.845,53€  πλέον ΦΠΑ    23%    654,47€ σύνολο  3.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: προϋπολογισμού  4.065,04€  πλέον ΦΠΑ    23%    934,96€ σύνολο  5.000,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: προϋπολογισμού  1.219,51€  πλέον ΦΠΑ    23%    280,49€ σύνολο  1.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: προϋπολογισμού  2.032,52€  πλέον ΦΠΑ    23%    467,48€ σύνολο  2.500,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: προϋπολογισμού     975,61€  πλέον ΦΠΑ    23%    224,39€ σύνολο  1.200,00€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: προϋπολογισμού  3.577,23€  πλέον ΦΠΑ    23%    822,77€ σύνολο  4.400,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10:προϋπολογισμού 6.016,27€  πλέον ΦΠΑ    23% 1.383,73€ σύνολο  7.400,00€.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 36.585,37€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 8.414,63€ σύνολο 45.000,00

Δεν  είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες  του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Χανιά στις 02 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09,30 έως 10,00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού .

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη  στο τηλέφωνο 28213 41760,Γραφείο Προμηθειών στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr

 

                                                                    Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                                                                 

                                                                                         ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                             

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές