Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 18/10/2011 10:10

18/10/2011, Προμήθεια τριών εκτυπωτών Laser, με απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:


    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95
    3.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02
    4.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    5.   Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2011, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.019 για «Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ» 
    6.   Την υπ΄ αριθμ. 509/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει πίστωση 10.000,00€ για την παραπάνω δαπάνη
    7.   Την υπ’ αριθμ. 85506/10-10-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

    8.   Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

    9.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

        Την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών Laser για τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, προϋπολογισμού 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Χανίων, είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν οι εκτυπωτές που ήδη υπάρχουν και οι οποίοι είναι τεχνολογίας dot matrix, με νέους, τεχνολογίας laser, οι οποίοι είναι πιο γρήγοροι και αθόρυβοι. Οι εν λόγω εκτυπωτές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

 

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης A4

Έως 38 σελ/λεπτό

Εκτύπωση πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας (A4, σε κατάσταση ετοιμότητας)

< 8 δευτερόλεπτα

Ποιότητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (βέλτιστη)

1.200 x 1.200 dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης

Μονόχρωμη Laser

Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4)

Έως 100.000 σελίδες

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού

1500 έως 5000

Mνήμη

128 MB

Βασικές γλώσσες εκτυπωτή

HP PCL 5e, HP PCL 6, προσομοίωση HP Postscript level 3.

Διαχείριση χαρτιού τυπική/εξόδου

Δίσκος εξόδου 250 φύλλων.

Δυνατότητα εκτύπωσης δύο όψεων

ΝΑΙ

Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων

A4, A5, A6.

Υποστηριζόμενοι τύποι μέσων

Χαρτί (bond, έγχρωμο, letterhead, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, διαφάνειες.

Τυπική συνδεσιμότητα

1 θύρα USB 2.0 Hi-Speed, 1 διακομιστής εκτύπωσης 10/100/1000 Base-TX Ethernet.

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008, Windows Vista®.

Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία αδράνειας)

< 9 W

Κατανάλωση ισχύος (κατάσταση αναμονής)

< 15 W

Κατανάλωση ισχύος (απενεργοποίηση)

< 1 watt

Με προδιαγραφές ENERGY STAR®

Ναι

Χωρητικότητα Toner

>12000 σελίδες.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω : Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για «Προμήθεια τριών εκτυπωτών Laser, με απευθείας ανάθεση».

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει.