Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011

22/09/2011, Δαπάνες για την διοργάνωση τουρνουά Μπάσκετ 3 χ 3 από το Δήμο Χανιών σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με απευθείας ανάθεση.

22.09.2011 | Ώρα δημοσίευσης: 12:09

Έχοντας υπόψη:


    1.   Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
    2.   Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95
    3.   Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
    4.   Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β'' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02
    5.   Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
    6.   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
    7.   Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το έτος 2011 που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον Κ.Α. 15-6472 για «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
    8.   Την υπ’ αρ. 737/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη διοργάνωση και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών του τουρνουά.
    9.   Την υπ’αριθμ. 80314/21-09-2011 Εισήγηση του Τμήματος Πολιτιστικών - Αθλητικών
    10.  Την υπ’ αρ. 01/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
    11.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

       Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια τουρνουά Μπάσκετ 3 χ 3 που διοργανώνει ο Δήμος Χανιών σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΚΟ) και την ΕΚΑΣΚ, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2011, ως κάτωθι :     

  1. Παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους της ΕΚΑΣ και στους επίτιμους προσκεκλημένους (διακριθέντες αθλητές), περίπου 20 άτομα, σε εστιατόριο της πόλης των Χανίων, την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011, το οποίο θα περιλαμβάνει  ορεκτικά, σαλάτα, κυρίως πιάτο με κρέας, κρασί χύμα, αναψυκτικά και επιδόρπιο (φρούτο, γλυκό), προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
  2. Προμήθεια πορτοκαλάδων σε συσκευασία fresh pack του ενός λίτρου (1lt), 200 τεμάχια, που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες στην διοργάνωση κατά τη διάρκεια των αγώνων, προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ


Κατάθεση προσφορών, σε κλειστό φάκελο, έως και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011, στις 09.00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.

 

Επάνω στο φάκελο να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση) ή να μπαίνει η σφραγίδα της εταιρείας όπου υπάρχει