Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 28/12/2011 11:12

28/12/2011, Προκήρυξη διαγωνισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης»

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 59.925,47€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 13.782,86€ σύνολο 73.708,33

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και από ώρα 09.30 έως 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41768 εσωτ. 1, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη