Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2011 | 21/07/2011 11:07

21/07/2011, Απευθείας ανάθεση σχεδιασμού και εκτύπωσης φυλλαδίου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για το θέμα της πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τον σχεδιασμό και έκδοση φυλλαδίου του Δήμου Χανίων – σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων – για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της πυροπροστασίας και της πρόληψης πυρκαγιών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος αναλυτικά έχει ως εξής:

 

  • σχεδιασμός – γραφιστικά φυλλαδίου                              200,00 €
  • εκτύπωση φυλλαδίου σε 3.000 αντίτυπα                         600,00 €

            ΣΥΝΟΛΟ:                                                                            800,00 €

 

Οι  τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής:

 

Α) Δημιουργική πρόταση μακέτας φυλλαδίου (flyer) για πυροπροστασία με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

-          Τελικό μέγεθος Α5 (14,0 Χ 21,0) cm, με κατακόρυφο προσανατολισμό (αρχικό μέγεθος Α4 με οριζόντιο προσανατολισμό εκτύπωσης και πίκμανση)

-          Γραμματοσειρές κατά την κρίση του δημιουργού

-          Μορφή χρωμάτων CMYK. Τα χρώματα που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά των σκοπών του φυλλαδίου.

-          Η μακέτα θα παραδοθεί σε κλειστό αρχείο τύπου pdf.

-          Ελάχιστη ανάλυση: 300 dpi

 

Το κείμενο που θα περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο θα οργανώνεται στις εξής ενότητες:

1. Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποτρέψουμε την εκδήλωση πυρκαγιάς

2. Πως πρέπει να ενεργήσουμε μόλις αντιληφθούμε πυρκαγιά

3. Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος / δασική έκταση

4. Χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε

Το αναλυτικό κείμενο ανά θεματική ενότητα και φωτογραφικό υλικό θα δοθούν από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Χανίων.

 

Στο φυλλάδιο θα εμφανίζονται απαραίτητα:

-          ο τίτλος του φυλλαδίου: Οδηγός Πυροπροστασίας Δήμου Χανίων

-          τα στοιχεία επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σταθμού του Δήμου Χανίων

-          το τηλέφωνο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199)

-          ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης (112)

-          πικτογράμματα πυροπροστασίας

-          τα λογότυπα του Δήμου Χανίων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

 

Προϋπολογισμός σχεδιασμού φυλλαδίου : 200,00 €.

 

Β) Εκτύπωση φυλλαδίου

 

Διάσταση :

14,0 Χ 21,0

Βάρος χαρτιού :

150 – 170 gr

Ποιότητα χαρτιού :

Ιλουστρασιόν (illustration)

Εκτύπωση :

Offset 4χρωμία

Όψεις :

2

Τεμάχια :

3.000

Χρόνος & τόπος

3 εργάσιμες ημέρες με παράδοση στο Δημαρχείο Χανίων

παράδοσης :

(Κυδωνίας 29, 1ος όροφος)

 

Προϋπολογισμός εκτύπωσης φυλλαδίου: 600,00 €.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 22 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και μέχρι 13:00 μ.μ., οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον «Σχεδιασμό και έκδοση φυλλαδίου του Δήμου Χανίων – σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων - για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για το θέμα της πυροπροστασίας  και της πρόληψης πυρκαγιών».