Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2016

15/1/16, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

15.01.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 , για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

103

Ν.Π.Δ.Δ.

«Δημοτικός

 Οργανισμός

Κοινωνικής Πολιτικής

και Παιδείας»

«ΔΟΚΟΙΠΠ»

 ( Για τους Παιδικούς

 Σταθμούς)

Δήμος Χανίων

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

8 μήνες

1

 

Αναλυτικά η διακήρυξης