Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

30/8/2017, Οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής, ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγού

30.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:08

Αναρτήθηκαν σήμερα 30/08/2017 στον πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 2/2017 με αρ. πρωτ. 27016/24-05-2017 ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Παιδαγωγού (Ειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση).

Οριστικοί πίνακες