Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2017

1/2/2018, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚHΡYΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

01.02.2018 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Τ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ