Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2003

18/11/03, Προκήρυξη πρόσληψης δύο (2) Καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ για το Πολύκντρο Νεολαίας του Δήμου Χανίων

26.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 08:08

Το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Χανίων (ΔΗΠΕΧ) ενδιαφέρεται να καλύψει άμεσα δύο (2) προγραμματισμένες θέσεις καθηγητών για τις εκπαιδευτικές του ανάγκες με σύμβαση έργου οκτώ (8) μηνών. Α. Μία (1) θέση καθηγητή/τριας για το πρόγραμμα της Πληροφορικής Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον τομέα της Πληροφορικής, Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Β. Μία (1) θέση καθηγητή/τριας για το πρόγραμμα του κινηματογράφου. Απαραίτητα προσόντα Πτυχίο σχολής σκηνοθεσίας ή ιστορίας του κινηματογράφου αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ή να είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών με δραστηριότητα στην τέχνη του κινηματογράφου. Προϋπηρεσία σε παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν και για τις 2 παραπάνω θέσεις. Απαραίτητα δικαιολογητικά και για τις 2 θέσεις Βιογραφικό σημείωμα Βεβαιώσεις σπουδών (αντίγραφο πτυχίου) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας Βεβαίωση μέλους της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών. Πληροφορίες: Βίλα Κούνδουρου 10.00 - 13.00 Τηλ: 28210 40896. Κατάθεση δικαιολογητικών έως τις 24/11/2003 στη Βίλα Κούνδουρου, Ηρώων Πολυτεχνείου 2.