Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2003 | 26/08/2008 08:08

15/12/03, Προσλήψεις σε ΚΕΠ

Ο Δήμος Κεραμειών καθώς και ο Δήμος Γεωργιούπολης ανακοινώνουν ότι θα προβούν στη σύναψη συμβάσεων έργου, για τις ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12-19 Δεκεμβρίου 2003. Πληροφορίες: Δήμος Κεραμειών: τηλ. (2821) 065000, 65400 Δήμος Γεωργιούπολης : (2825) 061796, 61794