Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2003 | 26/08/2008 08:08

29/9/03, Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΔΗΚΟΙΠ

Ο Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων που εδρεύει στα Χανιά ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΟΔΗΚΟΙΠ του Δήμου Χανίων. Οι θέσεις αυτές έχουν ως εξής: - Δύο (2) θέσεις ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας, για 8 μήνες και 2,5 μήνες αντίστοιχα. - Δύο (2) θέσεις ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, για 8 μήνες και 2,5 μήνες αντίστοιχα. Απαραίτητο τυπικό προσόν για όλες τις παραπάνω ειδικότητες είναι η εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών, αντίστοιχης ειδικότητας.