Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2006 | 12/08/2008 11:08

25/08/06,Προκήρυξη πρόσληψης 3 Ναυαγοσωστών με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Χανίων προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση Μίσθωσης Έργου 1(ενός) μηνός μετά την υπ΄ αριθμ. 112/2006 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 12686/16-8-2006 Εγκριτική του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, 3 Ναυαγοσώστες για την φύλαξη της παραλίας Νέας Χώρας. Το έργο το οποίο θα εκτελεστεί είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση κάθε πιθανού ατυχήματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο στην παραλία της Νέας Χώρας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάση του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική αρχή σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000 Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων θα είναι από 25/8/2006 έως 30/8/2006. Τα δικ/κά θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29-ΧΑΝΙΑ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ