Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2007 | 14/08/2008 10:08

13/5/05, Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης

Αναλυτικά το κείμενο της προκήρυξης