Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προσλ. 2008

18/08/08,Προσωρινοί πίνακες που αφορούν την προκήρυξη 1/207Μ/2008 του Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π

18.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 11:08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τον ΟΔΗΚΟΙΠ ανακοινώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες που αφορούν την προκήρυξη 1/207Μ/2008 του Οργανισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, αναρτήθηκαν την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2008 στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων, στο Δήμο Χανίων και στα γραφεία του Οργανισμού
Κατά των πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της ή αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ. Στην ένσταση πρέπει να επισυνάπτεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 40 €, που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)

Αρχεία

 1. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Ψυχολόγων-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ
 2. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Ψυχολόγων-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 3. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Ψυχολόγων-ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 4. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Θεατρικών Σπουδών-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ
 5. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Θεατρικών Σπουδών-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 6. Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ10-Θεατρικών Σπουδών-ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 7. Αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ32-Μαγείρων-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ
 8. Αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ32-Μαγείρων-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 9. Αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ32-Μαγείρων-ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 10. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ17-Διοικητικών Λογιστών-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ
 11. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ17-Διοικητικών Λογιστών-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
 12. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ17-Διοικητικών Λογιστών-ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 13. Αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ8-Βοηθών Βρεφοκόμων-ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ
 14. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκομίας-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
 15. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκομίας-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ
 16. Αποτελέσματα κατηγορίας ΤΕ-9 Βρεφονηπιοκομίας-ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 17. Αποτελέσματα κατηγορίας ΔΕ8-Βοηθών Βρεφοκόμων-ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
 18. Αναλυτικά ο πίνακας διοριστέων